No.1972 Diamond whetstone TOGIBIJIN [40g/200mm]

No.1972
Diamond whetstone TOGIBIJIN [40g/200mm]

Price: 4,000Yen

Quantity:
Size: 200 mm

Weight: 40 g
No.1972
Diamond whetstone TOGIBIJIN [40g/200mm]

Price: 4,000Yen

Quantity:

Facebook Comments