No.HYMT3911 Heian Tofukuji, Hakudei Oval pot

No.HYMT3911
Heian Tofukuji, Hakudei Oval pot

Price: 500,000Yen

Quantity:
Size: 17.5 × 13.4 × 5.7 cm
No.HYMT3911
Heian Tofukuji, Hakudei Oval pot

Price: 500,000Yen

Quantity:

Facebook Comments