No.HR3402 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3402
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 50,000Yen

Quantity:
Size: 1.0kg/diameter 16.5cm×8.5cm
No.HR3402
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 50,000Yen

Quantity:

Facebook Comments