No.HR3403 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3403
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 40,000Yen

Quantity:
Size: 0.8.kg/diameter 20cm×7.5cm
No.HR3403
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 40,000Yen

Quantity:

Facebook Comments