No.HR3404 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3404
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 37,500Yen

Quantity:
Size: 0.6kg/diameter 15cm×8.8cm
No.HR3404
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 37,500Yen

Quantity:

Facebook Comments