No.HYMT3932Doshita Keishin, Gosai(five colours) Rectangular pot with cut corner

No.HYMT3932
Doshita Keishin, Gosai(five colours) Rectangular pot with cut corner

Price: 120,000Yen

Quantity:
Size: 13.5×11.0×4.6 cm
*includes custom made Tomobako and Tomonuno
No.HYMT3932
Doshita Keishin, Gosai(five colours) Rectangular pot with cut corner

Price: 120,000Yen

Quantity:

Facebook Comments