No.HR3401 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3401
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 37,500Yen

Quantity:
Size: 0.7kg/diameter 16cm×9cm
No.HR3401
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 37,500Yen

Quantity:

Facebook Comments