No.HR3405 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3405
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 75,000Yen

Quantity:
Size: 0.6kg/19cm×15.5cm×7cm
No.HR3405
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 75,000Yen

Quantity:

Facebook Comments