No.HR3406 Bonsai pots by Shigeru Fukuda

No.HR3406
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 75,000Yen

Quantity:
Size: 1.1kg/diameter 18cm×16.5cm
No.HR3406
Bonsai pots by Shigeru Fukuda

Price: 75,000Yen

Quantity:

Facebook Comments